Ze života patriotů:
Památník 70. výročí návratu československých perutí RAF  Základem památníku je železobetonová konstrukce sestavená ze čtveřice svislých pylonů spojených společným vodorovným "zastřešením". Celek vytváří dojem dvou v těsném zákrytu umístěných "bran" nebo "dveří". Korpus památníku je celý obložen leštěnou žulou a to navíc tak, že hrany pylonů a "střechy" viditelných z lícové strany památníku jsou mírně dovnitř zkosené. Obrys památník má symbolizovat vítězný oblouk anebo otevřené dveře "zpět do vlasti" O zbudování památníku se zasloužilo sdružení Společnost patriotů Slaného. Vznik památníku finančně podpořily zejména soukromé firmy, 25 tisíci korunami přispěla i městská část Praha 6. Autorem památníku je Ing. arch. Martin Zajíček ze Slaného.
NEJVĚTŠÍ FUNKČNÍ SLÁNKA  Společnost patriotů Slaného věnovala městu Slaný, jako doplněk největší sbírky slánek v ČR, na zakázku zhotovenou slánku ve tvaru válce o výšce 122 cm, obvodu 132 cm a hmotnosti cca 200 kg. Slánka, vyrobená z dřevěných OSB desek, pojme 40 kg soli. Rekordní předmět byl zaevidován do České databanky rekordů v sobotu 24. září 2016.
Den Válečných veteránů 11.11.
 Vždy 11. 11. pořádá Společnost patriotů Slaného vzpomínkovou akci Pocta válečným veteránům. Místem konání je Soukenická ulice u tržnice. Cílem akce je vzdát hold všem, kteří bojovali v obou světových válkách. Jedenáctý listopad, den ukončení první světové války, je uctíván jako Den válečných veteránů nebo též Den vzpomínek. Symbolem je již od konce první světové války květ vlčího máku. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých ve Flandrech. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu. Od roku 2001 je 11. listopad jako významný den připomínán i v České republice. V naší zemi žije ještě asi 600 bývalých vojáků a odbojářů z období 2. světové války a zhruba 20 000 novodobých válečných veteránů. V roce 2018 bylo součástí akce vyvěšení největší České vlajky
Exkurze na 24. základnu dopravního letectva Kbely
 24. základna dopravního letectva v rámci Vzdušných sil Armády České republiky zajišťuje přepravu osob a nákladu vojenskými dopravními a transportními letouny a vrtulníky pro potřeby Armády ČR na území České republiky i do zahraničí. Plní speciální úkoly při zabezpečení přeprav ústavních a vládních činitelů, zahraničních návštěv a další úkoly podle rozhodnutí vlády ČR. Dále zabezpečuje úkoly letecké záchranné služby, letecké pátrací a záchranné služby a úkoly podle rozhodnutí ministra obrany. Provádí speciální fotogrammetrické lety, letecké snímkování a oblety prostředků radiotechnického zabezpečení letectva. Společnost patriotů zde byla již dvakrát na exkurzi, vždy s poutavým výkladem o životě posádky dopravního letectva a jeho letového parku.
správce webové prezentace: Michal Jůza, 722 245 958, 2019© Společnost patriotů Slaného z.s.