2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
I Společnost patriotů Slaného má svou historii.....
2012 - rok první

Dobrých nápadů není nikdy dost. Nápad členů finančního výboru zastupitelstva města Slaný, jehož členové Pavel Varvařovský, Martin Doupovec, Martin Jirák, Vojtěch Kočka, byl skvělý. Oni dovedli svoji myšlenku do reálného a dokonalého konce. A jak to tak bývá, po naplnění svých pracovních povinností měla komise přátelské posezení. Začali diskutovat o tom, jak přispět městu Slaný něčím, co by bylo výjimečné, vzpomíná předseda výboru Pavel Varvařovský. Řeč se začala točit okolo sbírky slánek, které se začali shromažďovat v Infocentru a nápad byl na světě.

Vzhledem k tomu, že sbírka jistě přitáhne pozornost agentury Dobrý den, která eviduje rekordy a zapisuje je do České knihy rekordů napadlo nás, že kromě největší sbírky slánek bychom ve Slaném mohli mít i největší slánku. Byl by to nejen jedinečný exponát, ale měl by také symboliku spojenou s naším městem doplňuje Martin Jirák.

Jak řekli, tak udělali a obří slánka se pomalu začala stávat skutečností.

Byla oslovena firma T Design pana Františka Tichécho a firma Tomáš Husník – kovovýroba kteří se nezištně zasloužili o to, aby slánka vznikla. Myšlenka byla dotažena do konce a Slaný dostalo krásný dárek, který se zapíše do jeho historie. Bylo všemi konstatováno „Jsme na to pyšni a jsme rádi, že po nás ve Slaném něco zůstane.“

A tak již v květnu byla obří slánka předána městu Slaný do rukou starosty Ivo Rubíka u příležitosti městských slavností.

„A protože jsme slánští patrioti, tak založíme Společnost patriotů Slaného.“

Celá myšlenka jedné nevelké skupiny nadšenců je vměstnána do samotného názvu. Z původního finančního výboru se do SpS zapsali Vojtěch kočka – první předseda společnosti, dále Martin Jirák, Pavel Varvařovský, Martin Doupovec, dále to byli pánové Vejražka, Maleček, Standa Berkovec.

Patriotismus je společenský postoj vycházející z emotivního, kladného a podpůrného postoje jednotlivců či skupin k „otčině“ kdy „otčinou“ – domovinou je zpravidla oblast nebo město. Patrioti věří, že patriotismus je přirozené vyjádření vděčnosti svému městu a způsob života či kultury.

 

Společnost patriotů byla oficiálně zapsána do registru 17.12. 2012 jako „občanské sdružení“ podle nového občanského zákoníku „spolek“

Společnosti patriotů Slaného z.s.

Masarykovo náměstí 138/13

274 01 Slaný

 

IČO 01292749

 

První veřejnou akcí Slánských patriotů bylo hned v prosinci Čertovské kování u Velvarské brány. Moderátor Standa Berkovec přivítal skutečné mistry kovařiny a z příchozích si mohl každý řemeslo vyzkoušet a vlastní výkovek samozřejmě odnést.

 

 

 

2015 - rok čtvrtý

2.1.2015

členská schůze SPS se schází v salonku restaurace "Hamburk", dříve "Beseda".

Volilo se nové vedení SPS. Předsedou SPS se stal Martin Jirák.

 

14.1.2015

Vyhlášení Nejlepšího sportovce roku ve Slaném za rok 2014 v hotelu Hejtmanský dvůr.

Tehdejší vedení města se odmítlo podílet na spoluúčasti této akce, takže celou akci kromě pořádající agentury zaštiťoval za Slaný jen SPS. Mediálně byla tato akce pod patronací Kladenského deníku.

Dík patří zejména P. Varvařovskému, který i přes neúčast vedení města na organizaci a financování zajistil důstojné prostory a zejména finance od sponzorů na tuto akci.

5.3.2015

Schůze rozšířeného výboru SPSv restauraci  Hamburk.

 

17.3.2015

Schůze rozšířeného výboru SPS v restauraci  Hamburk. Hlavním bodem byla příparava na akci "Keltský telegraf" dne 21.3.2015.

 

21.3.2015

V den jarní rovnodennosti se na Slánské hoře koná „Keltský telegraf“.

„Co je to Keltský telegraf?“ ptáte se možná někteří, kteří ten název slyší poprvé. Pokud jste viděli film "Pán prstenů", kdy si hlídky předávají světelný signál z kopce na kopec, tak možná začínáte tušit, o co jde.

Zde se navazuje na (snad) podobnou tradici předávání signálů z jednoho sídliště starodávných Keltů na druhé napříč krajinou. Keltové byli hlavním etnikem na našem území před příchodem barbarů, zhruba mezi šestým a prvním stoletím našeho letopočtu. Po nejsilnějším keltském kmeni Bójů dostala naše země latinské jméno - Boiohaemum, Bohemia.

Keltové žili v hlubokém souladu s přírodou. Novodobý "Keltský telegraf" se snaží moderním uspěchaným lidem říci: "Zastavte se lidé na chvíli ve svém shonu, zaposlouchejte se do probouzející se přírody a hlavně: setkávejte se spolu navzájem a komunikujte mezi sebou napřímo, bez moderních elektronických udělátek.

Bohužel - o této akci se dozvěděl z internetu  jakýsi subalterní úředníček z odboru životního prostředí  krajského úřadu a rozhodl se zasloužit si svoje těžce vydělané peníze.

Tento subalterní pod úředníček oznámil pořadatelům, že se jedná o hromadnou akci v přírodní památce a že by mohl být vyplašen jakýsi netopýr ve stěně lomu, či co, a že se pořadatelé dopuštějí protiprávního jednání.

Odpovědí pořadatelů bylo, že se akce nekoná v přírodní památce, ale mimo její hranice, den před tím bylo zatmění Slunce, které jen na Slánské hoře (tedy přímo ve státem chráněné přírodní památce) pozorovalo cca 100 lidí a že tedy krajský úřad by měl stíhat Slunce za protiprávní jednání. Nehledě na to, že na vrcholu Slánské hory jsou nejméně 3 nelegální ohniště, které denodenně využívají bezdomovci a feťáci, což krajskému úřadu evedentně nevadí. I přes tyto drobné "klacky pod nohy" se akce konala.

Ve 14 hodin se sešli dole v bývalém dole pomocníci na přípravu dřeva na ohníček, cca 5 lidí. Padlo za vlast pár suchých a vyvrácených keřů a stromků. Někteří z přípravců dřeva zůstali až do večera, aby bránili dříví před bezdomovci. Minulý rok jsme připravené dříví odpoledne opustili a jaké bylo naše překvapení, když do večera většinu tohoto dříví bezdomovci spálili.

V 18 hodin jsme zapálili ohníček v rekultivovaném bývalém lomu. Pro příchozí bylo připraveno malé občerstvení (špekáčky a nějaké nápoje), což zasponzoroval ze svého farmářského obchodu člen SPS

M. Jirák. Až do předání signálu na další kopec, zhruba ve 20:04 hodin, probíhala u ohně družná zábava. Tento rok bylo do Keltského telegrafu zapojeno přes 180 stanovišť po celé republice a dokonce i do blízkého zahraničí. Signál jsme přebírali z Vinařické hory a předávali do Budče.

Po předání signálu dále pokračovala zábava dole v rekultivovaném dole u ohníčku. Celková návštěvnost asi 30 lidí.

 

viz článek v Kladenském deníku: KT2015-kladensky_denik.pdf

 

 

viz článek v KD na webu:

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/keltove-se-sejdou-na-slanske-hore-uz-dnes-vecer-20150321.html

 

viz foto K. Husárové (Kladenský deník): KT2015-01_K-Husarova.jpg

viz fota: KT2015-slanskahora01.jpg, KT2015-slanskahora02.jpg, KT2015-slanskahora03.jpg, KT2015-slanskahora04.jpg a další, co máš na flashdisku

 

 

26.3.2015

Vědomostní soutěž pořádaná SPS v Obchodní akademii Slaný mezi studenty OA a Gymnázia Slaný

 

2.4.2015

V Galerii "Dobeška" ve staré radnici je zahájena výstava "Pála-Palaba-Bateria", kterou přes dva roky připravoval člen SPS M. Nič. Výstava zahrnovala dějiny továrny na (převážně) baterie od jejího založení v roce 1919 až do počátku třetího milénia.

Prosím o skeny článků v KD ze dne 8.4.2015. Moje neumělé kopie článků 2015-palaba_1.jpg, 2015-palaba_2.jpg a 2015-palaba_3.jpg

Viz fotografie ve složce: 2015_palaba

 

2.4.2015

Členové SPS předali dětem v dětském domově v Ledcích velikonoční nadílku: asi 700 syrových i vařených vajec (sponzorský dar společnosti OVUS Slaný) pro obarvení a ozdobení a čokoládové zajíčky.

Pro dobrou náladu k poslechu zahrála skupina K. Malečka.

Prosím o sken článku v Kladenském deníku ze dne 4.4.2015.  Moje neumělé kopie článků ledce2015-1.jpg a ledce2015-2.jpg

Viz fotografie ve složce: 2015_DD-Ledce

 

1.5.2015

zde jev kronice  poznámka "ALTÁN Háje", ale není k tomu nic bližšího. Já mám pocit, že to bylo "Tour de Kids" na Hájích, ale bohužel jsem byl v tu dobu v zahraničí, takže nic nevím a nemám žádnou fotku ani odkaz v mailu. JV

 

4.5.2015

v Galerii "Dobeška" ve staré radnici je zahájena výstava k 70. výročí osvobození Slaného. Pro tuto výstavu se podařilo sehnat spousty dobových exponátů a materiálů, mj. i symbol 2. světové války, originál samopal "Spagin" s bubnovým zásobníkem nebo lehký kulomet Děgťarjov.

viz plakák: 2015osvobozeni.jpg

 

12.5.2015

přednáška cestovate Jakuba Kruliše "Jakoby na cestách" v Hugo bagel Cafe ve Slaném od 19 hodin. Povídání o cestování a promítání fotek a filmů ze všech koutů světa.

viz plakát: 2015prednaska.jpg

 

13.5.2015

výročí zasazení "Stromu patriotů" poblíž památníku vojákům Rudé armády ve Třebízské ulici. Udělali jsme pár fotek a po akci jsme šli strom zalít "Na střelnici".

viz fotky ve složce: 2015_strom_patriotu

 

4.6.2015

Schůze rozšířeného výboru SPS v restauraci "Hamburk". Hlavním bodem programu je příprava "Hudebního altánu Patriotů na Hájích dne 21.6.2015.

 

 

21.6.2015

II. Hudební altán Patriotů ve Slaném na Hájích od 14 hodin. Pro děti i dospělé zde byla spousta atrakcí, např. jízda na koních, škola rýžování zlata, karikatury na přání, kovář a další atrakce.

K tanci a poslechu hrála kapela "Forbes ukulele brothers". Občertvení zajistil Jazz café Slaný.

viz plakát: 2015_altan2.jpg a fotky ve složce: 2015_altan2 (myslím, že jsi něco dostal na flashdisku)

 

2.7.2015

Schůze výboru SPS v restauraci "Hamburk" od 19 hodin.

Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení Hudebního altánu Patriotů II, který se konal 21.6.2015 na Hájích. Dále se probíral plán práce SPS přes prázdniny a nejnovější události ve městě.

 

6.7.2015

Výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici. Akce se zúčastnil předseda SPS M. Jirák.

 

11.7.2015

"VI. Slánský okruh" - sraz historických vozidel a závod v okolí Slaného pořádá již tradičně Martin Nič za výpomoci některých členů SPS.

viz fotky ve složce: 2015_slansky_okruh

 

28.7.2015

Schůze SPS v restauraci "Hamburk" za účasti občanů města. Hlavním bodem programu byla záchrana "Zámečku v Benaru" - neuspokojivý stav vily v bývalé přádelně bavlny "Benar", kterou chce její nový majitel zbourat. V zámečku býval dříve Dům pionýrů a mládeže, v okolním parku býval minigolf. Demoliční výměr na odstranění stavby už byl vydán. Jedinou možností by bylo podat návrh na zařazení stavby mezi registrované kulturní památky. Výbor SPS v tomto bude vyvíjet další činnost.

 

6.8.2015

Schůze výboru SPS v restauraci "Hamburk". Hlavním tématem byla záchrana "zámečku v Benaru".

SPS podalo na mininisterstvu kultury žádost o registarci objektu vily jako kulturní památky. Po dobu vyřizování této žádosti (může to trvat i několik let) bude pozastaveno stavební řízení o demolici objektu.

Dalším bodem programu bylo připravované odhalení památníku letcům RAF před budovou starého letiště v Praze Ruzyni.

Prosím o sken článků v MFDnes 10.8.2015.  Moje neumělé kopie jsou 2015-benar_1.jpg a

2015-benar_2.jpg

 

24.8.2015

Odhalení památníku k výročí návratu letců perutí RAF do republiky před budovou starého letiště v Praze Ruzyni.

Slavnostního aktu se zúčastnilo mnoho veličin politického a veřejného života (mj. D. Havlová, D. Duka, poslanci, senátoři, zastupitelé kraje). Účast přislíbil i prezident republiky, ale pro zaneprázdnění se nakonec nezúčastnil. Akci moderoval slánský poslanec a moderátor S. Berkovec. Dále se zúčastnili zástupci armády, Hradní stráže a poslední žijící letci z RAF.

Povedlo se zajistit i přelet stíhaček Grippen nad pražským letištěm, což si vyžádalo zastavení veškerého leteckého provozu nad oblastí asi na 15 minut.

Úsměvným momentem mohlo být, že přes všechny bezpečnostní kontroly lidí i aut projelo do areálu popelářské auto bez jakékoliv kontroly, takřka přímo před nastoupenou jednotku hradní stráže.

Autorem návrhu památníku byl ing. arch. M. Zajíček, kamenické práce zhotovil J. Savinec.

Největší podíl na organizaci clelé akce má slánský patriot M. Špineta

Prosím o sken pozvánky a pamětního listu.  Moje neumělé kopie jsou 2015_pamatnik_letiste1.jpg a 2015_pamatnik_letiste2.jpg

Nebo je možno použít pozvánku: 2015_pamatnik_letiste_pozvanka.pdf

Viz fotografie ve složce: 2015_pamatnik_letiste

nebo fotografie K. Husárové z Kladenského deníku ve složce: 2015_pamatnik-foto_Husarova

 

 

 

 

 

8.9.2015

Schůze rozšířeného výboru SPS v restauraci "Hamburk".

Hlavními body programu bylo vyhodnocení akce odhalení památníku na letišti v Praze Ruzyni a příprava

3. Hudebního altánu Patriotů, který se má konat 20.9.2015 před altánem na Hájích.

 

20.9.2015

3.Hudební altán patriotů. Již tradiční akce se konala od 14 hodin před altánem ve Slaném na Hájích.

Pro děti i dospělé zde byla spousta atrakcí, např. keklířská vystoupení, karikatury na přání od profesionálního malíře, drezůra asistenčních psů, malování na obličej, občerstvení všeho druhu.

K tanci a poslechu hrála kapela "Country atak".

Před zahájením samotné kulturní akce před altánem byla odhalena informační tabule před "Tyršovým kamenem" na Hájích, ve kterém byl identifikován největší český menhir.

viz plakát: 2015_altan3.jpg a fotky ve složce: 2015_altan3

 

24.9.2015

Schůze výboru SPS. Byly zhodnoceny akce Hudební altán patriotů a informační deska u slánského menhiru. Výbor se věnoval také přípravě nadcházejících akcí - "Vzpomínka na I. Rubíka", "Čertovské kování" a dalších akcí do konce roku.

 

5.11.2015

Schůze výboru SPS. Na programu byla příprava vzpomínkového setkání na I. Rubíka dne 22.11.2015 u jeho památníku v lesoparku "Háje" a akce "Čertovské kování", které bude 5.12.2015 před Velvarskou bránou.

 

22.11.2015

V lesoparku "Háje" se koonala vzpomínka na I. Rubíka. Pietního aktu se zúčastnil i zástupce partnerského města Pegnitz. Hudební vložku zajistil ženský pěvecký sbor "Consortium Camerale Slanensis". Členové SPS do chladného počasí zajistili drobné občerstvení - vánočku, čaj.

 

2.12.2015

Schůze SPS v Jazz café Fanny od 19 hodin. Hlavním bodem je příprava "Čertovského kování", které bude 5.12.2015 před Velvarskou bránou. Dalším bodem bude příprava "paštikiády" - soutěž o nejlepší domácí paštiku, která bude 12.12.2015 od 18 hodin v restauraci "Na Skalkách". Kromě soutěže o nejlepší paštiku bude samozřejmě k tanci a poslechu hrát hudba.

 

5.12.2015

Před Velvarskou bránou se od 14 hodin konalo "Čertovské kování".

Zájemci mohli vidět a na vlastní ruce vyzkoušet, jak se fouká sklo a jak se kuje železo. Pro účastníky akce bylo zajištěno drobné občerstvení.

viz plakát: 2015_certovske_kovani_plakat.jpg

 

12.12.2015

Od 18 hodin proběhla v restauraci "Na Skalkách" poslechově taneční gurmánská šou. Každý měl možnost přinést do soutěže o nejlepší domácí paštiku své vlastní výrobky, které byly vyhodnoceny porotou složenou ze všech přítomných.

viz foto: 2015_pastika.jpg

 

25.12.2015

"Kloboukovaná na Londě"

Již tradičně se schází parta lidí bezprostředně po Vánocích v kloboucích v Husově ulici ("Londa"), kde korzují sem a tam a zdraví se okolo jdoucími lidmi. Na závěr akce se jde někam posedět, pokecat, zhodnotit uplynulý rok...

 

 

 

 

 

správce webové prezentace: Michal Jůza, 722 245 958, 2019© Společnost patriotů Slaného z.s.